Lugupeetud klient,

Täname, et valisite fiber.ee oma lehekülje majutamiseks. Selleks, et teie lehekülg hakkaks tööle - asetage veebileht public_html kausta.

Kui teil tekkisid küsimused lehekülje käivitamisel - võtke meiega ühendust (+372) 632 1028, (+372) 503 5632 telefoni teel või (info@fiber.ee) e-maili kaudu.

Teie fiber.ee

Уважаемый клиент,

Cпасибо, что выбрали fiber.ee для размещения своего сайта. Чтобы ваш сайт начал работать — поместите его в папку public_html.

Если у вас возникли вопросы по запуску сайта — свяжитесь с нами по телефону (+372) 632 1028, (+372) 503 5632 или по почте (info@fiber.ee).

Ваш fiber.ee